JavaScript är inte aktiverat, aktivera javascript för att sidan ska kunna fungera!


Om vardverktyg.se


Vardverktyg.se ägs av Vårdverktyg i norden AB och skapade 2020 av Tom Johansson. ST-läkare inom allmänmedicin. Inom primärvården används ofta diverse skattningskalor för att objektifiera symptom hos patienter. Dessa är goda komplement till vanlig informationsinhämntning via anamnes samt ger patienter chans att själva skriftligt formulera sina funderingar inför läkarbesök. Tyvärr har de system inom vården för att utföra detta fungerat dåligt. Det är administrativt krångligt att skicka papper hem till patienter inför besök för att fylla i diverse formulär. Det kan också ta lång tid att under själva besöket låta patienter fylla i alla papper. Eftersom primärvården redan är under tidspress kom tanken fram att detta borde kunna effektiviseras. Där föddes idén till www.vardverktyg.se