JavaScript är inte aktiverat, aktivera javascript för att sidan ska kunna fungera!Vårdverktyg

En app för att underlätta mottagningsarbete i primärvård/specialistvård. Skapa enkelt skattningsskalor och egna formulär som skickas till patienter inför vårdbesök


parallax1

work

Enkelt för er!

Använd vårat gränssnitt för att digitalisera pappershantering inom vården. Skapa enkelt och snabbt skattningsskalor som MADRAS/LUTS eller designa fritt egna dokument för datainhämtning inför årsbesök och kontroller.

group

Enkelt för patienterna

Inbjudan skickas till patienter via sms varefter de enkelt och smidigt loggar in på appen via mobilen och fyller i nödvändig data.

access_time

Spara mottagningstid

När patienterna är förberedda på sin mottagningstid och har fått reflektera kring sina symptom förenklas anamnestagningen och konsultationen blir mer effektiv.

parallax1

announcement

Varför vårdverktyg.se?

Tom Johansson, ST-läkare inom allmänmedicin insåg att patienter ofta kom oförberedda till den redan pressade primärvården och kände att det skulle kunna gå att effektivisera flödet bättre. Vissa standardiserade skattningskskalor som till exempel MADRS kan ta upp till 5-10 minuter för patienter att fylla i samtidigt som de ger användbar imformation. 5-10 minuter på ett 30-minutersbesök en stor del av tiden. Om patienterna på något enkelt sätt kunde ge information innan sina vårdbesök skulle denna tid kunna sparas varvid idén till denna app föddes.

parallax3

thumb_up

Enligt GDPR och patientdatalagen

Data skickas krypterat till servern via https. Dataåtkomst regleras, bara den som ska träffa patienten får åtkomst. 2-faktorautentisering för säker inloggning för vårdgivare. Dataåtkomst loggas. Allt enligt GDPR och Patientdatalagen. Uppgifter säljs inte vidare till tredje part.

parallax1